MORéNA
 PŮJČOVNA HOROLEZECKÉHO VYBAVENÍ
GREEN SPORT Brno, Orlí 27   Mobil: 724 955 107
 
 
Ceník půjčovného platný od 29.3.2018

NÁZEV ZBOŽÍ

ZÁLOHA

PŮJČOVNÉ

3 DNY

1 TÝDEN

STAN

4000,-

300,-

500,-

CEPÍNY LEZECKÉ

6000,-

300,-

500,-

CEPÍN TURISTICKÝ

1000,-

150,-

250,-

SNĚŽNICE

2000,-

250,-

400,-

MAČKY TURISTICKÉ

1000,-

200,-

350,-

MAČKY RÁMOVÉ

2000,-

300,-

450,-

HOLE TURISTICKÉ

1000,-

150,-

250,-

PŘILBA LEZECKÁ

1000,-

150,-

250,-

SET VIA FERRATA

2000,-

200,-

350,-

SET VIA FERRATA, SEDÁK, PŘILBA

3500,-

400,-

700,-

SEDÁK, PRSÁK

500,-

100,-

250,-

LAVINOVÝ VYHLEDÁVAČ

5000,-

300,-

500,-

LOPATA DO SNĚHU!

1000,-

100,-

200,-

LAVINOVÁ SONDA

1000,-

100,-

200,-

PIPS+LOPATA+SONDA

7000,-

400,-

600,-

VAŘIČ BENZÍNOVÝ

2000,-

200,-

400,-

VAŘIČ PLYNOVÝ

500,-

50,-

150,-

NÁVLEKY TURISTICKÉ

300,-

100,-

200,-

ČELOVKA

1000,-

50,-

100,-

DĚTSKÁ SEDAČKA

3000,-

200,-

350,-

                           
                                         
   
Při zapůjčení výbavy na delší dobu je možné uplatnit “smluvní slevy”. Doporučujeme zájemcům rezervovat si zboží minimálně týden dopředu. Půjčovné je splatné při zapůjčení zboží z půjčovny. Zákazník bude používat zapůjčené součásti výstroje na vlastní nebezpečí, půjčovna nenese žádnou odpovědnost za škody a úrazy způsobené jejich používáním. Předpokládáme také, že zákazníci budou o zapůjčenou výstroj pečovat tak, jako by byla jejich vlastní. V takovém případě vracíme zálohu v plné výši.