MORéNA
 PŮJČOVNA HOROLEZECKÉHO VYBAVENÍ
GREEN SPORT Brno, Kozí 4   Mobil: 605 509 133, 724 955 107 Tel.: 542 211 895
 
 
Ceník půjčovného platný od 22.2.2016

NÁZEV ZBOŽÍ

ZÁLOHA

PŮJČOVNÉ

3 DNY

1 TÝDEN

STAN

4000,-

200,-

300,-

LAVINOVÝ VYHLEDÁVAČ

6000,-

200,-

300,-

LOPATA+SONDA

2000,-

200,-

250,-

PIPS+LOPATA+SONDA

8000,-

300,-

400,-

CEPÍNY LEZECKÉ (pár)

6000,-

300,-

500,-

CEPÍN TURISTICKÝ

1000,-

100,-

200,-

SNĚŽNICE

2000,-

200,-

300,-

MAČKY

1000,-

200,-

300,-

TELESKOPICKÉ HOLE

1000,-

100,-

200,-

PŘILBA

1000,-

100,-

200,-

SET VIA FERRATA

1000,-

200,-

250,-

SEDÁK

700,-

100,-

150,-

VAŘIČ BENZÍN

2000,-

150,-

250,-

VAŘIČ PLYN

500,-

50,-

100,-

ČELOVKA

1000,-

50,-

100,-

NÁVLEKY

300,-

50,-

100,-

                           
                                         
   
Při zapůjčení výbavy na delší dobu je možné uplatnit “smluvní slevy”. Doporučujeme zájemcům rezervovat si zboží minimálně týden dopředu. Půjčovné je splatné při zapůjčení zboží z půjčovny. Zákazník bude používat zapůjčené součásti výstroje na vlastní nebezpečí, půjčovna nenese žádnou odpovědnost za škody a úrazy způsobené jejich používáním. Předpokládáme také, že zákazníci budou o zapůjčenou výstroj pečovat tak, jako by byla jejich vlastní. V takovém případě vracíme zálohu v plné výši.